Pozvánka na členskou schůzi spolku ProJudo z.s.

Publikováno 14. 11. 2023. 10:50

Pozvánka na členskou schůzi spolku ProJudo z.s.,
konané dne 14.11.2023 v 18:30 hod
v prostorech zasedací místnosti Nerudova 653/40 Ostrava – Vítkovice
Program:
1. Zahájení
2. Volba
A) komise mandátní (dvoučlenná)
Provádí prezentaci, ověřuje platnost mandátů členů s hlasem rozhodujícím. Předkládá zprávu o účasti na členské schůzi klubu,
B) komise volební (dvoučlenná)
Připravuje návrh na odvolání stávajícího výkonného výboru příp. jeho části a návrh kandidátky pro volbu nového výkonného výboru klubu. Přitom bere v úvahu
návrhy a připomínky členů. Zabezpečuje úkoly spojené s provedením hlasování a voleb a provádí sčítání hlasů. Člen komise se nemůže podílet na sčítání hlasů,
pokud se rozhoduje o jeho vlastní kandidatuře. Komise podává valné členské schůzi a vyhlašuje výsledky hlasování a voleb.
C) zapisovatele jednání a ověřovatele zápisu.
3. Volba rady ProJudo
4. Zpráva mandátové komise
5. Schválení jednacího a volebního řádu
6. Projednání a schválení zprávy o činnost spolku za r. 2022
7. Projednání a schválení výsledku hospodaření a účetní uzávěrky za rok 2022
8. Projednání a schválení hospodaření do konce roku 2023
9. Schválení rozpočtu pro rok 2024 a výše členských příspěvků
10. Projednávání a schválení úprav stanov klubu a řádu ProJudo
11. Vize klubu pro rok 2024
12. Diskuse
13. Závěr
V případě že máte další témata na projednání, zašlete do 31.10.2023 na mail: info@projudo.cz
S pozdravem a přáním pěkného dne Miroslav Kubina
Předseda spolku
m.kubina@projudo.cz

Přihlašte se k odběru novinek!