Projekty

Projekty

Náš klub je pro roky 2022, 2023 držitelem dotace o statutárního města Ostravy na provoz středisek v městském obvodu Jih.

Projekty

Náš klub je pro roky 2022, 2023 držitelem dotace od Moravskoslezské krajské organizace ČUS na celoroční provoz.

Projekty

Náš klub je pro roky 2022, 2023 držitelem dotace od statutárního města Ostravy na provoz středisek v městském obvodu Poruba.

Projekty

Náš klub je pro roky 2022, 2023 držitelem dotace od statutárního města Ostravy na provoz středisek v městském obvodu Jih.

Projekty

Náš klub je pro roky 2022, 2023 držitelem dotace od Moravskoslezské organizace ČUS na celoroční provoz.

Projekty

Náš klub je pro roky 2022, 2023 držitelem dotace od statutárního města Ostravy na provoz středisek v městském obvodu Poruba.

Projekty

Náš klub je pro roky 2022, 2023 držitelem dotace od statutárního města Ostravy na celoroční provoz a rekonstrukci sportovní infrastruktury.

Projekty

Náš klub je pro roky 2022, 2023 držitelem dotace od národní sportovní agentury na celoroční provoz.

Projekty

Naše společnost je příjemcem dotace ve výzvě Kreativní vouchery – číslo projektu 0380000799. Předmětem projektu je návrh a vývoj interního systému. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Projekty

Název projektu: Využití digitálních nástrojů pro správu aktivit
Číslo projektu: 62500-2022-004-AG5-0023

Cílem projektu byla inovace našeho informačního systému, která povede k efektivnímu řízení našich aktivit. Členské základně jsme ulehčili přehlednost námi realizovaných aktivit, přihlašování se na aktivity.
Díky realizaci projektu došlo k inovaci našeho informačního systému, který slouží pro naši evidenci a plánování našich aktivit a zároveň došlo k propojení s aplikací Ecomail.cz.
Prostřednictvím projektu došlo ke zefektivnění našeho řízení, což jsme poznali prostřednictvím přehledných výstupů z našeho systému a zároveň zefektivnění naší práce.
Prostřednictvím výše popsaných kladných hodnot realizace projektu, můžeme více času věnovat členské základně a konkrétním aktivitám s ní a zároveň můžeme hodnotu cílové skupiny navyšovat.
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Přihlašte se k odběru novinek!