Informace

Členské příspěvky jsou uvedeny níže, ale samozřejmě je možná i jiná dohoda v případě tíživé finanční situace nebo jiných důvodů. Rádi dáme možnost sportovat každému kdo projeví zájem. Oproti jiným klubům je v ceně členských příspěvků již obsažena licenční známka v hodnotě 300 Kč, kterou vydává Český svaz juda (obsahuje základní úrazové pojištění) a případné poplatky za páskování (zvýšení stupně technické dovednosti). Platby je možné provádět pololetně nebo na celý rok, podle toho co Vám vyhovuje a to bezhotovostně na účet klubu č. 2301713038/2010. Platbu provádějte až po přidělení variabilního symbolu, který Vám bude zaslán po registraci. Před termínem platby Vám bude odeslán vždy informační e-mail, takže nemusíte na nic myslet!

 

# Roční Půlroční  
Termín splatnosti 31. 1. 31. 1., 30. 9.  
Členský poplatek (dva a více tréninky za týden) 3 000 Kč 1 500 Kč  
Členský poplatek (jeden trénink týdně nebo sourozenec) 2 500 Kč 1 250 Kč  

¨ Členové, kteří se přidají v průběhu roku platí poměrnou část ¨

Pro samotný trénink postačí tepláky a tričko s dlouhým rukávem z pevnější látky bez knoflíků a zipu, kterými by mohlo dojít ke zranění. Důležité jsou přezuvky na přechody mezi šatnou a tělocvičnou. Kimono není nezbytné na první tréninky, dokud si nebudete jistí, že Vás nebo Vaše dítě judo opravdu baví. Kimono se skládá z kabátu s hrubým límcem, kalhot a pásku. Kimono na judo je z pevnější látky než na karate, protože je vystavováno mnohem větší zátěži a opotřebení. Ceny kimona se pohybují od 500 Kč. S výběrem Vám rádi poradíme a také můžete využít slevy na kimona u našich partnerů.

Něžnějšímu pohlaví připomínáme, že se cvičí bez náušnic a doporučujeme v případě delších vlasů si vzít gumičku bez kovových částí. Pod kimono u něžnějšího pohlaví je nutné tričko.

V případě zájmu je možné po dohodě zapůjčení kimona.

TRÉNINKOVÁ SKUPINA – MLÁĎATA

6 – 9 LET

 

Skupina je určena dětem od 6 do 9 let, které začínají s judem. Cílem této skupiny je naučit děti bezpečně padat a rozvíjet jejich pohybové schopnosti. V přípravce se děti učí jen základy juda. Dbáme na to, aby děti získaly kvalitní základy bez špatných pohybových návyků. Dítě postupující z této tréninkové skupiny by mělo umět základy gymnastiky, ovládat pády, znát základní držení (gatame) a hlavně by mělo mít nadšení do dalšího tréninku a k učení se novým věcem!

Skupina mláďata je určena také pro děti „U10“, tedy pro děti, které v daném kalendářním roce ještě nedosáhnou 10 let a znají již základy juda. Podstatná část tréninku mláďat je věnována gymnastice, hrám a dalším nejudistickým pohybovým aktivitám. Rozvíjejí se však také základy juda. Věnujeme se nejen chvatům prováděným na zemi (držení), ale také chvatům prováděným v postoji (hody). V této skupině se již některé děti mohou účastnit lokálních judistických soutěží. Dítě postupující z této skupiny by mělo mít základní přehled o chvatech v postoji i na zemi do výše 5. kyu, neboli žlutého pásku. Dále by mělo kvalitně zvládat základní gymnastické prvky (kotoul, hvězda…) a učit se prvkům složitějším (stojka, přemet…). Dbáme na to, aby naše děti milovaly pohyb.

 

TRÉNINKOVÁ SKUPINA – ŽÁCI A MLADŠÍ DOROST

10 – 15 LET

 

Skupina žáků a mladšího dorostu je určena pro děti ve věku od 10 do 15 let („U12“ mladší žáci, „U14“ starší žáci a „U16“ mladší dorost). Judo je hlavní náplní tréninku. Kromě toho probíhá na tréninku také mnoho pohybových her a gymnastiky, cvičí se sebeobrana a posilování vlastním tělem. Zaměřujeme se na závodní i nezávodní judo. Zkušenosti ukazují, že tréninky žáků lze postavit tak, aby měli závodící i nezávodící judisté plnohodnotný trénink. Žáci a mladší dorost by postupně měli zvládnout pokročilé gymnastické cviky (přemet, kotoul plavmo…) a chvaty v postoji i na zemi do 3. kyu (zelený pásek).

TRÉNINKOVÁ SKUPINA – JUDO A SEBEOBRANA PRO DOSPĚLÉ

16 – 99 LET

 

Judo a sebeobrana pro dospělé je skupina zaměřená na judisty od 16 let, kteří chtějí i nechtějí závodit, ale i pro začátečníky, kteří chtějí začít s judem v pozdějším věku. Skupina je věkově velice pestrá, tréninky bývají někdy fyzicky náročnější, jindy více relaxační. Jsou vedeny „na míru“ skupině, která se v daný den právě sejde. Pravidelně se na nich cvičí sebeobrana a také je dbáno na řádné protahování a uvolnění.

Samozřejmě! Nic nepřinese člověku více radosti než první zvládnutý kotoul po mnoha letech. Ideální skupinou pro Vás bude „Judo pro všechny“, což je nezávodní skupina dospělých, kde radost z pohybu je důležitější než mistrovsky zvládnutá technika.

Judo lze trénovat od 6 let. Ideální začátek je pro dívky i chlapce mezi šestým až dvanáctým rokem. Jelikož je každé dítě jinak fyzicky i mentálně vyspělé, je vhodné se přijít podívat na ukázkovou hodinu. Mnoho rehabilitačních pracovníků judo doporučuje, jako jednu z nejlepších metod, kdy se mohou při tréninku odstraňují drobné nedostatky v motorickém vývoji malých dětí. Cvičení na boso také pomáhá k rychlejšímu dozrávání pohybových center v mozku dětí.

Judo je v překladu jemná cesta a není založené na fyzické síle, ale na technice provedení, proto je vhodné i pro něžnější pohlaví. Část tréninků se cvičí také pohybové dovednosti hlavně z oblasti gymnastiky, což bývá děvčatům hodně blízké, dále je to hlavně fyzická připravenost, ohebnost a mrštnost. Tréninky také obsahují prvky sebeobrany, kterou doufejme nikdo z nás nebude nikdy potřebovat, ale je lépe jí pro každou situaci umět!

6. KYU (ROKU KYO) – BÍLÝ PÁS

Základem každého judisty je bílý pás, jelikož je součástí kimona, nezbytného doplňku pro trénink technik Judo. Majitel kimona a bílého pásu musí znát a řídit se etickým kodexem, jehož základy jej naučí jeho Sensei (trenér).

 

6/5. KYU BÍLÝ PÁS SE ŽLUTÝM KONCEM
5. KYU ŽLUTÝ PÁS
5/4. KYU ŽLUTÝ PÁS S ORANŽOVÝM KONCEM
4. KYU ORANŽOVÝ PÁS
4/3. KYU ORANŽOVÝ PÁS SE ZELENÝM KONCEM
3. KYU ZELENÝ PÁS
2. KYU MODRÝ PÁS
1. KYU HNĚDÝ PÁS

 

1. DAN (ŠO DAN) – ČERNÝ PÁS

KATA – všechny KATA provádět vždy s ceremonielem, Nage No Kata, Katame No Kata, přezkoušení ze všech doporučených technik:

 1. Mune Gatame

 2. Ude Hišigi Hara Gatame

 3. O Soto Otoši

 4. O Soto Guruma

 5. Joko Wakare

 6. Joko Guruma

 7. Joko Gake – I, II

 8. Joko Otoši

 9. Eri Žime

 10. Ryote Žime

 11. Suso Žime

 12. Kami Žime

 13. Obi Žime

 14. Ude Hišigi Mata Gatame

Opakování celého GOKYO (nejméně 10 chvatů namátkově vybraných zkušebním komisařem), namátková kontrola znalosti sebeobrany (nejméně 10 technik), První pomoc – základní zásady poskytování pomoci. Doba přípravy: 24 měsíců po získání 1.KYU a splnění věkové hranice 18 let.

 


 

2. DAN (NI DAN) – ČERNÝ PÁS

KATA – všechny KATA provádět vždy s ceremonielem, Gonose No Kata, Nage No Kata, opakování celého GOKYO včetně doporučených technik (nejméně 10 chvatů namátkově vybraných zkušebním komisařem), namátková kontrola znalosti sebeobrany (nejméně 10 technik), První pomoc – základní zásady poskytování pomoci. Doba přípravy: 24 měsíců po získání 1.DANu a splnění věkové hranice 20 let.

 


 

3. DAN (SAN DAN) – ČERNÝ PÁS

KATA – všechny KATA provádět vždy s ceremonielem, Kime No Kata, Gonose No Kata, opakování celého GOKYO včetně doporučených technik (nejméně 10 chvatů namátkově vybraných zkušebním komisařem), namátková kontrola znalosti sebeobrany (nejméně 10 technik), První pomoc – základní zásady poskytování pomoci. Doba přípravy: 3 roky po získání 2.DANu a splnění věkové hranice 23 let.

 


 

4. DAN (JO DAN) – ČERNÝ PÁS

KATA – všechny KATA provádět vždy s ceremonielem, Gošin Jitsu No Kata, Kime No Kata, opakování celého GOKYO včetně doporučených technik (nejméně 10 chvatů namátkově vybraných zkušebním komisařem), namátková kontrola znalosti sebeobrany (nejméně 10 technik), První pomoc – základní zásady poskytování pomoci.

 


 

5. DAN (GO DAN) – ČERNÝ PÁS

KATA – všechny KATA provádět vždy s ceremonielem, Itsutsu No Kata, Gošin Jitsu No Kata, opakování celého GOKYO včetně doporučených technik (nejméně 10 chvatů namátkově vybraných zkušebním komisařem), namátková kontrola znalosti sebeobrany (nejméně 10 technik), První pomoc – velmi dobrá znalost poskytování pomoci.

 


 

6. DAN (ROKU DAN) – ČERNÝ nebo ČERVENOBÍLÝ PÁS

KATA – všechny KATA provádět vždy s ceremonielem, Ju No Kata, Itsutsu No Kata, opakování celého GOKYO včetně doporučených technik (nejméně 10 chvatů namátkově vybraných zkušebním komisařem), namátková kontrola znalosti sebeobrany (nejméně 10 technik), První pomoc – velmi dobrá znalost poskytování pomoci.

 


 

7. DAN (ŠIČI DAN) – ČERNÝ nebo ČERVENOBÍLÝ PÁS

Udělení VII. Danu  je v kompetenci EJU a IJF. ČSJu může pouze EJU/IJF udělení navrhnout/doporučit.

 


 

8. DAN (HAČI DAN) – ČERNÝ nebo ČERVENOBÍLÝ PÁS

Udělení VIII. Danu  je v kompetenci EJU a IJF. ČSJu může pouze EJU/IJF udělení navrhnout/doporučit.

 


 

9. DAN (KU DAN) – ČERNÝ nebo ČERVENÝ PÁS

Udělení VII. Danu  je v kompetenci EJU a IJF. ČSJu může pouze EJU/IJF udělení navrhnout/doporučit.

 


 

10. DAN (JU DAN) – ČERNÝ nebo ČERVENÝ PÁS

Adept na 10.DAN (JU DAN) musí splnit podmínky dle IJF (International Judo Federation).

Základní japonské názvosloví

Obecné pojmy Části těla a oděvu
Japonsky Česky Japonsky Česky
dožo tělocvična aši noha
tatami žíněnka goši bok
rei pozdrav hara břicho
arigato děkuji hiza koleno
hai ano, souhlas mune hrudník
hajime začněte te ruka
mate přerušte boj ude předloktí
maita vzdávám se hizi loket
osaekomi držení nasazeno tai tělo
waza technika migi pravá
randori cvičný zápas hidari levá
seiza klek sedmo judogi úbor na judo
sensei učitel eri límec
soremade konec obi pásek
tori útočník toketa přerušené držení
uke obránce zarei malý pozdrav
ukemi pády ritsurei velký pozdrav

Pro závodní judo jsou důležité věkové kategorie.

Tyto jsou podle věku rozloženy takto:

 • U8 Mladší přípravka (7 let)
 • U10 Starší přípravka (8-9 let)
 • U12 Mladší žáci a žákyně (10-11 let)
 • U14 Starší žáci a žákyně (12-13 let)
 • U16 Mladší dorost (14-15 let)
 • U18 Dorost (16-17 let)
 • U21 Junioři a juniorky 18-20 let)
 • Muži a ženy (21 a starší)

Někdy se ještě přidává označení MU?? pro muže a nebo WU?? pro ženy.

Přihlašte se k odběru novinek!