Informace

Členské příspěvky jsou uvedeny níže, ale samozřejmě je možná i jiná dohoda v případě tíživé finanční situace nebo jiných důvodů. Rádi dáme možnost sportovat každému kdo projeví zájem. Oproti jiným klubům je v ceně členských příspěvků již obsažena licenční známka v hodnotě 300 Kč, kterou vydává Český svaz juda (obsahuje základní úrazové pojištění) a případné poplatky za páskování (zvýšení stupně technické dovednosti). Platby je možné provádět pololetně nebo na celý rok, podle toho co Vám vyhovuje a to bezhotovostně na účet klubu č. 2301713038/2010. Platbu provádějte až po přidělení variabilního symbolu, který Vám bude zaslán po registraci. Před termínem platby Vám bude odeslán vždy informační e-mail, takže nemusíte na nic myslet!

 

# Roční Půlroční  
Termín splatnosti 31. 1. 31. 1., 30. 9.  
Členský poplatek (dva a více tréninky za týden) 3 000 Kč 1 500 Kč  
Členský poplatek (jeden trénink týdně nebo sourozenec) 2 500 Kč 1 250 Kč  

¨ Členové, kteří se přidají v průběhu roku platí poměrnou část ¨

Pro samotný trénink postačí tepláky a tričko s dlouhým rukávem z pevnější látky bez knoflíků a zipu, kterými by mohlo dojít ke zranění. Důležité jsou přezuvky na přechody mezi šatnou a tělocvičnou. Kimono není nezbytné na první tréninky, dokud si nebudete jistí, že Vás nebo Vaše dítě judo opravdu baví. Kimono se skládá z kabátu s hrubým límcem, kalhot a pásku. Kimono na judo je z pevnější látky než na karate, protože je vystavováno mnohem větší zátěži a opotřebení. Ceny kimona se pohybují od 500 Kč. S výběrem Vám rádi poradíme a také můžete využít slevy na kimona u našich partnerů.

Něžnějšímu pohlaví připomínáme, že se cvičí bez náušnic a doporučujeme v případě delších vlasů si vzít gumičku bez kovových částí. Pod kimono u něžnějšího pohlaví je nutné tričko.

V případě zájmu je možné po dohodě zapůjčení kimona.

TRÉNINKOVÁ SKUPINA – MLÁĎATA

6 – 9 LET

 

Skupina je určena dětem od 6 do 9 let, které začínají s judem. Cílem této skupiny je naučit děti bezpečně padat a rozvíjet jejich pohybové schopnosti. V přípravce se děti učí jen základy juda. Dbáme na to, aby děti získaly kvalitní základy bez špatných pohybových návyků. Dítě postupující z této tréninkové skupiny by mělo umět základy gymnastiky, ovládat pády, znát základní držení (gatame) a hlavně by mělo mít nadšení do dalšího tréninku a k učení se novým věcem!

Skupina mláďata je určena také pro děti „U10“, tedy pro děti, které v daném kalendářním roce ještě nedosáhnou 10 let a znají již základy juda. Podstatná část tréninku mláďat je věnována gymnastice, hrám a dalším nejudistickým pohybovým aktivitám. Rozvíjejí se však také základy juda. Věnujeme se nejen chvatům prováděným na zemi (držení), ale také chvatům prováděným v postoji (hody). V této skupině se již některé děti mohou účastnit lokálních judistických soutěží. Dítě postupující z této skupiny by mělo mít základní přehled o chvatech v postoji i na zemi do výše 5. kyu, neboli žlutého pásku. Dále by mělo kvalitně zvládat základní gymnastické prvky (kotoul, hvězda…) a učit se prvkům složitějším (stojka, přemet…). Dbáme na to, aby naše děti milovaly pohyb.

 

TRÉNINKOVÁ SKUPINA – ŽÁCI A MLADŠÍ DOROST

10 – 15 LET

 

Skupina žáků a mladšího dorostu je určena pro děti ve věku od 10 do 15 let („U12“ mladší žáci, „U14“ starší žáci a „U16“ mladší dorost). Judo je hlavní náplní tréninku. Kromě toho probíhá na tréninku také mnoho pohybových her a gymnastiky, cvičí se sebeobrana a posilování vlastním tělem. Zaměřujeme se na závodní i nezávodní judo. Zkušenosti ukazují, že tréninky žáků lze postavit tak, aby měli závodící i nezávodící judisté plnohodnotný trénink. Žáci a mladší dorost by postupně měli zvládnout pokročilé gymnastické cviky (přemet, kotoul plavmo…) a chvaty v postoji i na zemi do 3. kyu (zelený pásek).

TRÉNINKOVÁ SKUPINA – JUDO A SEBEOBRANA PRO DOSPĚLÉ

16 – 99 LET

 

Judo a sebeobrana pro dospělé je skupina zaměřená na judisty od 16 let, kteří chtějí i nechtějí závodit, ale i pro začátečníky, kteří chtějí začít s judem v pozdějším věku. Skupina je věkově velice pestrá, tréninky bývají někdy fyzicky náročnější, jindy více relaxační. Jsou vedeny „na míru“ skupině, která se v daný den právě sejde. Pravidelně se na nich cvičí sebeobrana a také je dbáno na řádné protahování a uvolnění.

Samozřejmě! Nic nepřinese člověku více radosti než první zvládnutý kotoul po mnoha letech. Ideální skupinou pro Vás bude „Judo pro všechny“, což je nezávodní skupina dospělých, kde radost z pohybu je důležitější než mistrovsky zvládnutá technika.

Judo lze trénovat od 6 let. Ideální začátek je pro dívky i chlapce mezi šestým až dvanáctým rokem. Jelikož je každé dítě jinak fyzicky i mentálně vyspělé, je vhodné se přijít podívat na ukázkovou hodinu. Mnoho rehabilitačních pracovníků judo doporučuje, jako jednu z nejlepších metod, kdy se mohou při tréninku odstraňují drobné nedostatky v motorickém vývoji malých dětí. Cvičení na boso také pomáhá k rychlejšímu dozrávání pohybových center v mozku dětí.

Judo je v překladu jemná cesta a není založené na fyzické síle, ale na technice provedení, proto je vhodné i pro něžnější pohlaví. Část tréninků se cvičí také pohybové dovednosti hlavně z oblasti gymnastiky, což bývá děvčatům hodně blízké, dále je to hlavně fyzická připravenost, ohebnost a mrštnost. Tréninky také obsahují prvky sebeobrany, kterou doufejme nikdo z nás nebude nikdy potřebovat, ale je lépe jí pro každou situaci umět!

6. KYU (ROKU KYO) – BÍLÝ PÁS

Základem každého judisty je bílý pás, jelikož je součástí kimona, nezbytného doplňku pro trénink technik Judo. Majitel kimona a bílého pásu musí znát a řídit se etickým kodexem, jehož základy jej naučí jeho Sensei (trenér).

 

 

     

1. DAN (ŠO DAN) – ČERNÝ PÁS

KATA
• Nage-no-kata
• Gonosen-no-kata
GOKYO
• Zkouší se dle tabulky, která je přílohou zkušebního řádu a která obsahuje všechny techniky
z Gokyo, včetně renraku-waza, renzoku-waza, hairi-kata gaeshi-waza. Zkušební komisař
posoudí technickou zdatnost uchazeče a vybere techniky, které bude na zkoušeném
požadovat.
Sebeobrana
• 10 technik
První pomoc
• Znalost základů první pomoci

 


 

2. DAN (NI DAN) – ČERNÝ PÁS

KATA
• Katame-no-kata
• Znalost předešlých kat.
GOKYO
• Zkouší se dle tabulky technik, která je přílohou zkušebního řádu a která obsahuje všechny
techniky z Gokyo včetně renraku-waza, renzoku-waza, hairi-kata a gaeshi-waza. Zkušební
komisař posoudí technickou zdatnost uchazeče a vybere techniky, které bude na zkoušeném
požadovat.
Sebeobrana
• 10 technik
První pomoc
• Znalost základů první pomoci.

 


 

3. DAN (SAN DAN) – ČERNÝ PÁS

KATA
• Kimeno-kata
• Znalost předešlých kat.
GOKYO
• Zkouší se dle tabulky technik, která je přílohou zkušebního řádu a která obsahuje všechny
techniky z Gokyo včetně renraku-waza, renzoku-waza, hairi-kata a gaeshi-waza. Zkušební
komisař posoudí technickou zdatnost uchazeče a vybere techniky, které bude na zkoušeném
požadovat.
Sebeobrana
• Namátkově 5 technik (může být vypuštěno).
První pomoc
• Znalost základů první pomoc

 


 

4. DAN (JO DAN) – ČERNÝ PÁS

KATA
• Kodokan Goshin-jitsu
• Znalost předešlých kat.
GOKYO
• Zkouší se dle tabulky technik, která je přílohou zkušebního řádu a která obsahuje všechny
techniky z Gokyo včetně renraku-waza, renzoku-waza, hairi-kata a gaeshi-waza. Zkušební
komisař posoudí technickou zdatnost uchazeče a vybere techniky, které bude na zkoušeném
požadovat.
První pomoc
• Znalost základů první pomoci

 


 

5. DAN (GO DAN) – ČERNÝ PÁS

KATA
• Itsutsu-no-kata
• Znalost předešlých kat.
GOKYO
• Zkouší se dle tabulky technik, která je přílohou zkušebního řádu a která obsahuje všechny
techniky z Gokyo včetně renraku-waza, renzoku-waza, hairi-kata a gaeshi-waza. Zkušební
komisař posoudí technickou zdatnost uchazeče a vybere techniky, které bude na zkoušeném
požadovat.
• První pomoc
• Znalost základů první pomoci

 


 

6. DAN (ROKU DAN) – ČERNÝ nebo ČERVENOBÍLÝ PÁS

KATA
• Juno-kata
• Znalost předešlých kat.
GOKYO
• Zkouší se dle tabulky technik, která je přílohou zkušebního řádu a která obsahuje všechny
techniky z Gokyo včetně renraku-waza, renzoku-waza, hairi-kata a gaeshi-waza. Zkušební
komisař posoudí technickou zdatnost uchazeče a vybere techniky, které bude na zkoušeném
požadovat.
První pomoc
• Znalost základů první pomoci.
Poznámka
• Všechny katy se provádí vždy s ceremoniálem.
Každý kandidát na technický stupeň Dan by měl prokázat vlastnosti a znalosti v oblasti:
• morální vlastnosti a etiku chování;
• Soutěžní pravidla juda;
• Pedagogické schopnosti, tj. schopnost vyučovat judo

 


 

7. DAN (ŠIČI DAN) – ČERNÝ nebo ČERVENOBÍLÝ PÁS

Udělení VII. Danu  je v kompetenci EJU a IJF. ČSJu může pouze EJU/IJF udělení navrhnout/doporučit.

 


 

8. DAN (HAČI DAN) – ČERNÝ nebo ČERVENOBÍLÝ PÁS

Udělení VIII. Danu  je v kompetenci EJU a IJF. ČSJu může pouze EJU/IJF udělení navrhnout/doporučit.

 


 

9. DAN (KU DAN) – ČERNÝ nebo ČERVENÝ PÁS

Udělení VII. Danu  je v kompetenci EJU a IJF. ČSJu může pouze EJU/IJF udělení navrhnout/doporučit.

 


 

10. DAN (JU DAN) – ČERNÝ nebo ČERVENÝ PÁS

Adept na 10.DAN (JU DAN) musí splnit podmínky dle IJF (International Judo Federation).

 

Pro závodní judo jsou důležité věkové kategorie.

Tyto jsou podle věku rozloženy takto:

  • U8 Mladší přípravka (7 let)
  • U10 Starší přípravka (8-9 let)
  • U12 Mladší žáci a žákyně (10-11 let)
  • U14 Starší žáci a žákyně (12-13 let)
  • U16 Mladší dorost (14-15 let)
  • U18 Dorost (16-17 let)
  • U21 Junioři a juniorky 18-20 let)
  • Muži a ženy (21 a starší)

Někdy se ještě přidává označení MU?? pro muže a nebo WU?? pro ženy.

Věděli jste, že na sportovní i volnočasové aktivity můžete čerpat finanční příspěvky ze svých zdravotních pojišťoven?

Pro Váš lepší přehled vám přinášíme přehled příspěvků od pojišťoven, které můžete čerpat. Maximální výše příspěvku může být až 1500 Kč za rok. Zjistěte si, na kolik máte nárok.

Seznam pojišťoven a výše jejich příspěvků:

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

– sportovní kroužky a soustředění až 1 500 Kč

 

Revírní bratrská pokladna

– letní prázdninový pobyt – až 1 500 Kč

– příměstský sportovní pobyt – až 1 500 Kč
– pravidelná sportovní prohlídka nebo členské poplatky – až 500 Kč

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

– letní tábory až 1 500 Kč

– sportovní kroužky, příspěvek na přilbu až 500 Kč

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna

– pravidelná pohybová aktivita až 1 000 Kč

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

– pohybové aktivity, dětské tábory až 700 Kč

 

Oborová zdravotní pojišťovna

– sportovní aktivity, sportovní kroužky až 1 000 Kč

 

Vojenská zdravotní pojišťovna

– sportovní pobyty až 1 000 Kč
– pohybové aktivity pro děti až 1 000 Kč

 

Informace platné k listopadu 2023.

Přihlašte se k odběru novinek!