Pozvánka na členskou schůzi spolku ProJudo

Publikováno 05. 05. 2021. 16:05

Zveme Vás na členskou schůzi spolku ProJudo z.s.,
konanou dne 22.05.2021 v 15 hod

v prostorech zasedací místnosti Nerudova 653/40 Ostrava – Vítkovice

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovního předsednictva
 3. Volba

* komise mandátní (dvoučlenná)

Provádí prezentaci, ověřuje platnost mandátů členů s hlasem rozhodujícím. Předkládá zprávu o účasti na členské schůzi klubu,

* komise volební (dvoučlenná)

Připravuje návrh na odvolání stávajícího výkonného výboru příp. jeho části a návrh kandidátky pro volbu nového výkonného výboru klubu. Přitom bere v úvahu návrhy a připomínky členů. Zabezpečuje úkoly spojené s provedením hlasování a voleb a provádí sčítání hlasů. Člen komise se nemůže podílet na sčítání hlasů, pokud se rozhoduje o jeho vlastní kandidatuře. Komise podává valné členské schůzi a vyhlašuje výsledky hlasování a voleb.

* zapisovatele jednání a ověřovatele zápisu.

 1. Zpráva mandátové komise
 2. Schválení jednacího a volebního řádu
 3. Projednání a schválení zprávy o činnost spolku za r. 2020
 4. Projednání a schválení výsledku hospodaření za rok 2020
 5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020
 6. Volba předsedy, hospodáře a rady ProJudo (místopředseda?)
 7. Schválení rozpočtu pro rok 2021 a výše členských příspěvků
 8. Vize klubu pro rok 2021 (omezení činnosti z důvodů Vládního omezení)
 9. Diskuse
 10. Závěr

Přihlašte se k odběru novinek!