Tréninková skupina - Mláďata

6 - 9 let

Skupina je určena dětem od 6 do 9 let, které začínají s judem. Cílem této skupiny je naučit děti bezpečně padat a rozvíjet jejich pohybové schopnosti. V přípravce se děti učí jen základy juda. Dbáme na to, aby děti získaly kvalitní základy bez špatných pohybových návyků. Dítě postupující z této tréninkové skupiny by mělo umět základy gymnastiky, ovládat pády, znát základní držení (gatame) a hlavně by mělo mít nadšení do dalšího tréninku a k učení se novým věcem!

Skupina mláďata je určena také pro děti „U10“, tedy pro děti, které v daném kalendářním roce ještě nedosáhnou 10 let a znají již základy juda. Podstatná část tréninku mláďat je věnována gymnastice, hrám a dalším nejudistickým pohybovým aktivitám. Rozvíjejí se však také základy juda. Věnujeme se nejen chvatům prováděným na zemi (držení), ale také chvatům prováděným v postoji (hody). V této skupině se již některé děti mohou účastnit lokálních judistických soutěží. Dítě postupující z této skupiny by mělo mít základní přehled o chvatech v postoji i na zemi do výše 5. kyu, neboli žlutého pásku. Dále by mělo kvalitně zvládat základní gymnastické prvky (kotoul, hvězda…) a učit se prvkům složitějším (stojka, přemet…). Dbáme na to, aby naše děti milovaly pohyb.

PROJUDO - trénuj s námi!

Přihlašte se k odběru novinek!